Hermelijntje Banner02

NIEUWS

Buitenschoolse opvang bij Laan van Meerdervoort 123 en Sir Winston Churchilllaan 245

Per 1 februari 2016 is het mogelijk om buitenschoolse opvang af te nemen bij Crèche Hermelijntje Laan van Meerdervoort 123. Deze vestiging ligt vlakbij de Da Costaschool en de Annie MG Schmidtschool. 

Per 1 maart 2016 is het mogelijk buitenschoolse opvang af te nemen bij Crèche Hermelijntje Sir Winston Churchilllaan 245. Deze vestiging ligt vlakbij de Godfried Bohmansschool. 

  • Meer over de Laan van Meerdervoort 123: klik hier
  • Meer over de Sir Winston Churchilllaan 245: klik hier
  • Rekentool BSO: klik hier
  • Direct inschrijven: klik hier

Gratis entree Monkey Town Westvlietweg

Bij een inschrijving en plaatsing bij onze Crèche Hermelijntje vestigingen op de Westvlietweg, OosteindeFrans Cobellaan en Sir Winston Churchilllaan krijgt u 2 gratis toegangskaartjes voor Monkey Town op de Westvlietweg! Uw kinderen kunnen bij Monkey Town naar hartenlust spelen, klimmen en klauteren in het overdekte speelparadijs. Er zijn volop leuke en spectaculaire attracties voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Voor de ouders is er WIFI, koffie en een loungegedeelte.


Kwaliteitsmeting 2016

Het kabinet wil vanaf 2016 toewerken naar een jaarlijkse kwaliteitsmeting in de kinderopvang, aldus minister Asscher. Hiervoor zal de Kwaliteitsmonitor ingezet worden. Dit is een landelijk instrument om de pedagogische kwaliteit  heel concreet in de groepen te meten, waarbij vooral gekeken wordt naar de manier waarop pedagogisch medewerkers met de kinderen omgaan.

Binnen Hermelijntje werken we al een paar jaar met deze Kwaliteitsmonitor. In 2014 hebben we in 22 groepen filmopnames laten maken van 44 pedagogisch medewerkers door een team van onderzoekers. De scores van Hermelijntje lagen allemaal hoger dan het landelijk gemiddelde!

De onderzoekers formuleerden verbeterpunten per groep. Daar hebben we in 2015 met de teams hard aan gewerkt, in cursussen en individuele video interactie begeleiding van de pedagogisch medewerkers. 

In 2016 gaan we opnieuw een kwaliteitsmeting uitvoeren binnen Hermelijntje, in alle groepen die in 2014 niet zijn gemeten. We schakelen hiervoor weer ervaren externe onderzoekers in, die filmopnames gaan maken van alledaagse situaties in de groep. Ze analyseren de opnames en kennen een score toe aan de interactie vaardigheden van de pedagogisch medewerkers. 

Hiermee willen we onze pedagogische kwaliteit zichtbaar maken, voor de ouders maar ook voor onszelf. Aan de hand van de scores gaan we weer aan de slag met gerichte scholing voor de medewerkers om hun interactie vaardigheden te verbeteren. Zo blijven wij werken aan verbetering van onze pedagogische kwaliteit, waarbij de Kwaliteitsmonitor een goed hulpmiddel is. 


Tabellen kinderopvangtoeslag 2016

De tabellen voor kinderopvangtoeslag 2016 zijn onder voorbehoud gepubliceerd door het ministerie van SZW. De inkomensklassen in de toeslagtabel worden in 2016 naar verwachting verhoogd met 1,44 procent. In de kinderopvangtabel 2016 ziet u de tegemoetkoming per inkomensklasse.


Tariefwijziging kinderopvang per 1 februari 2016

Per 1 februari 2016 gaat ons nieuwe tarief in. Wilt u weten wat kinderopvang u in 2016 gaat kosten? U ziet het in ons tarievenoverzicht


Kinderopvang in 2017 nog goedkoper

Het kabinet heeft bekend gemaakt vanaf 2017 nog eens 100 miljoen extra uit te willen geven aan kinderopvangtoeslag. Vanaf januari 2016 besparen ouders al honderden euro’s per jaar op de kosten voor kinderopvang. Dit vanwege de eerder aangekondigde verhoging van de toeslag met 290 miljoen euro. De extra verhoging van 100 miljoen euro maakt onderdeel uit van het Belastingplan.  Kinderopvang wordt zo voor ouders goedkoper en creëert naar verwachting ruim 10.000 banen.


 

Kinderopvang voor ouders goedkoper

Het kabinet gaat vanaf 2016 290 miljoen euro extra uitgeven aan kinderopvangtoeslag. Dat kan voor u een besparing van honderden euro’s per jaar betekenen. Bij crèche Hermelijntje zijn we uiteraard verheugd over dit nieuws!

Wat betekent de maatregel voor u?

  • Als u kinderopvangtoeslag ontvang profiteert u vanaf 1 januari 2016 van de verhoging van de toeslag.
  • Voor het eerste en tweede kind wordt het percentage van de kinderopvangtoeslag verhoogd met 5,8 procent.
  • Ouders met een minimum inkomen profiteren het meest, zij krijgen namelijk een toeslag van 94 procent van de totale kosten voor kinderopvang.

Klik hier voor meer informatie over deze maatregel


Kabinet investeert in opvang peuters

Het kabinet gaat 60 miljoen investeren zodat alle peuters twee dagdelen per week naar de kinderopvang kunnen. Het maakt daarbij niet uit of ouders werken of niet. Lees hier meer over deze maatregel


Nieuwe vestiging in Voorburg 'Loo!

Voorburg -  Per 1 september bieden wij ook kinderopvang aan in Voorburg ’t Loo aan de Frans Cobellaan 11. Wij zijn blij met deze nieuwe vestiging en hopen veel nieuwe kinderen te mogen verwelkomen. U bent uiteraard van harte welkom een kijkje te komen nemen. Klik hier voor meer informatie over onze vestiging Voorburg ’t Loo.